Organi in funkcionarji

Člani upravnega odbora:

Andrej Kapš Predsednik
Mitja Gričar Poveljnik
Urška Kapš Tajnica
Andreja Bobnar Blagajničarka
Ivan Derganc Namestnik predsednika
Anton Derganc Namestnik poveljnika
Alojz Živko Praporščak, gospodar gasilskega doma
Andrej Klobučar Podpoveljnik, orodjar
Rok Oštir Član
Vinko Mežnaršič Član
Marjana Meznarčič Članica
Miha Nahtigal Član
Janez Kristan Član
Bojan Derganc Član
Tadej Petrič Član
Alen Štamfelj Član
Anže Turk Član
Niko Bobnar Član
Boštjan Bobnar Član

Člani nadzornega odbora:

Ivan Parkelj Predsednik
Jože Šiler Član
Stane Parkelj Član

Disciplinska komisija:

Vinko Mežnaršič Predsednik
Ivan Derganc Član
Miha Nahtigal Član

Veteranska komisija:

Ivan Derganc Predsednik

Komisija za članice:

Marjana Meznarčič Predsednica
Urška Kapš Članica
Andreja Bobnar Članica

Mladinska komisija:

Andreja Bobnar Predsednica
Urška Kapš Članica
Mitja Gričar Član