Zgodovina

Društvo od 1913 do danes

Ustanovitev:

Datum: 12. oktober 1913
Kraj: Prečna – stara šola
Ura: Pol četrta popoldne

”Na ukaz Kranjske deželne gasilske zveze, z dne 10.10.1913, s številko 401, sem poslan tukaj, da ustanovim prepotrebno prostovoljno gasilsko društvo…
Koliko je potrebno društvo v občini, je že znano večini občanom, kateri so bili že v nesreči v zadnjem času v Češči vasi in Hruševcu, zaradi tega mi ni potreba o tem vas veliko k ustanovitvi in pristopitvi v društvo spodbujati. Naše županstvo je sprevidelo, koliko koristi in potreba je tako društvo za občino. Sploh je pa tudi županstvo po postavi v požarni policiji in o gasilskih stražah z dne 15. 10. 1881 vezano ustanavljati gasilne straže in gasilna društva. Županstvo je po postavitvi ukazano imetje svojih občanov primerno proti požarom obvarovati. Radi tega je naše županstvo v svoji odborovi seji sklenilo, da ustanovi prepotrebno prostovoljno gasilno društvo. V ta namen se je izvolil pripravljalni odbor, kateremu se je dala dolžnost, da predloži visoko cenjeni Kranjski deželni vladi za ustanovitev tega društva v potrditev potrebna pravila. Pravila so od c. Kr. Deželne vlade potrjena in ustanovitev društva od vseh strani za to dovoljena. Pripravljalnemu odboru se je tudi ukazalo, da nabira potrebnih najmanj 12 članov in da priskrbi sploh vse, kar je potrebno za ustanovitev in da naznani občni-ustavni zbor, kar vse je tudi storil.
Ne iščite časti pri izvolitvi odbora, to je načelnika i.t.d., ampak vsak naj ima vedno pred očmi, da je dober, zvest, pošten in marljiv gasilec. Naj bode za gasilca vedno misel, da bode največja čast za njega takrat, ko si v gasilstvu pridobi zaslug za marljivo delovanje. Danes si izvolitve za načelnika i.t.d. take može, kateri bodo društvo vodili, kakor jim veleva dolžnost. To bode potem vam vsem gasilcem v ponos in veselje.
Novo izvoljenemu načelniku, kakor tudi sploh odboru pa v imenu Kranjske deželne gasilske zveze izročam novo gasilno društvo, katero vodite tako, da bode na vas ponosno in se vam ne bo bati odgovornosti od te in one strani in Vam kličem, kakor tudi vsim članom novega gasilnega društva v Prečni bratski ‘na pomoč’.”

Zgornji del zapisnika iz ustanovnega občnega zbora opiše, kako je odbornik Kranjske deželne gasilne zveze g. Ivan Rakoše ustanovil gasilsko društvo Prečna.
Na zboru je bilo prisotnih 16 ustanovnih in trije podporni člani – Anton Šmidovnik, Franc Šuštaršič, Ivan Rakoše.

zapisnik-ustanovnega-zbora

Prva stran zapisnika ustanovnega občnega zbora PGD Prečna, oktober 1913

Ustanovni člani PGD Prečna:

Anton Globelnik  –  Bršljin (l. 1870)
Franc Drenik  –  Prečna (l. 1880)
Franc Petrič  –  Prečna (l. 1889)
Jakob Planinšek  –  Dolenje Kamence (l. 1889)
Jožef Saje  –  Kuzarjev Kal (l. 1860)
Jožef Somrak  –  Kuzarjev Kal (l. 1877)
Franc Cesar  –  Prečna (l. 1886)
Leopold Pečarič  –  Prečna (l. 1883)
Jožef Zagorc  –  Bršljin
Anton Osolnik  –  Muhaber
Martin Mišič  –  Češča vas (l. 1869)
Anton Šmole  –  Kuzarjev Kal (l. 1895)
Janez Murgelj  –  Gorenje Kamence (l. 1891)
Jožef Saje  –  Kuzarjev Kal (l. 1896)
Janez Potočar  –  Velika Bučna vas (l. 1874)
Jožef Zupančič  –  Prečna (l. 1877)

V prvo vodstvu društva so bili imenovani:

Anton Globelnik  –  načelnik
Anton Osolnik  –  podnačelnik
Jožef Zupančič  –  tajnik
Jožef Somrak  –  blagajnik
Leopold Pečarič  –  odbornik
Franc Petrič  –  odbornik
Jožef Saje  –  odbornik
Franc Cesar  –  namestnik
Martin Mišič  –  namestnik

Kronika društva:

Po ustanovitvi je bilo potrebno priskrbeti opremo, zato so naročili opremo pri Rosenbauerju ter izvedli nabiralno akcijo. Prva brizgalna, cevi, obleke in orodje je bilo nabavljeno že leta 1914. Društvo je uspešno delovalo do sredine 1915, ko je bilo zaradi prve svetovne vojne delo v društvu prekinjeno.
Kmalu po koncu vojne je društvo ponovno zaživelo in sprejelo novih 32 članov. V letu 1920 se že začela akcija za izgradnjo gasilskega doma v Prečni in nabavo ročne brizgalne. Velik poudarek pa je bil tudi na urjenju in vadbi brizgalničarjev, ki so gasili ogenj, in plezalcev, ki so reševali ljudi in predmete pri požarih.

1933

Operativni gasilci PGD Prečna leta 1933

Leta 1925 je društvo posodobilo opremo z nakupom ročne brizgalne na konjsko opremo, dve leti kasneje pa so postavili tudi gasilsko orodjarno.

Društvo se je takrat vzdrževalo iz članarin, podpornih članov, od nabiralnih akcij, prispevkov bank in posojilnic … Aktivnosti v društvu, ki je takrat štelo 43 članov, so bile leta 1941 zaradi druge svetovne vojne ponovno ustavljene.

Po vojni so prvi sestanek sklicali 19. 8. 1947. Zaradi vojne, ki je uničila tako gospodarstvo kot tudi društva, je imelo vodstvo društva veliko težav. Po veliko urah prostovoljnega dela, truda in požrtvovalnosti se je društvo opomoglo in leta 1950 je društvo že kupilo rabljen avtomobil in s tem pridobilo veliko novih, mladih članov, v mladinski in kulturni sekciji.
Leta 1954 je društvo dobilo novo motorno brizgalno Rakovica s kapaciteto 600 l, staro brizgalno in nekaj opreme so dali na Kal, kjer pa ustanovljena desetina ni nikoli zaživela. Na koncu so ročno brizgalno prodali GD Cerov log.
V času med 1960 in 1965 je bilo društvo v krizi, vendar je desetina mladih gasilcev uspešno delovala in po nekaj zamenjavah odborov in vodstva se je stanje končno umirilo.
Leta 1963 je ob praznovanju 50-letnice društvo podelilo številna priznanja za dolgoletno delo.

V tistem času v Prečni in okoliških vaseh še ni bilo vodovoda, zato so gasilci črpali vodo iz vodnjakov. Pri tem se je oprema hitro uničila. Krajani so s prispevki pomagali pri nakupu nove opreme.
Po letu 1970 se je z novim vodstvom društvo aktivneje posvečalo tako organizaciji kot tudi operativi. Istega leta je bilo organizirano tudi prvo tekmovanje avtorally, katerega se je GD Prečna od takrat dalje redno udeleževala.

1973

Gradnja prizidka in nadstropje gasilskemu domu, 1973

Do 60-letnice društva, leta 1973, je bil zgrajen prizidek k takratnemu domu po celi dolžini stavbe, zgoraj pa sezidana sejna soba, pisarna in sanitarije ter greznica. Pri tem so pomagali krajani, Občinska gasilska zveza, nekatere delovne organizacije in krajevne skupnosti, skupaj je bilo opravljeno preko 3500 delovnih ur in darovane velike količine materiala. Tako je bilo praznovanje obletnice slovesno in ob tem podeljeno veliko priznanj in zahval.

1974

Prevzem nove MB Rosenbauer, 1974

Posodabljanje društvenih prostorov in opreme pa se s tem ni končalo. Že naslednje leto je bila nabavljena nova motorna brizgalna in večje število novih cevi ter druge opreme. Čez eno leto pa je sledil še nakup novega kombija s podaljšano kabino.
S tem napredkom pa so v društvo prišli tudi novi člani, zlasti mladi, ki so zavzeto vadili in opravljali izpite za strojnike, podčastnike …

Leta 1979 je društvo kupilo nov IMV kombi ”Gasilec”, leta 1980 razvilo društveni prapor in leta 1982 prejelo Tomosovo pionirsko brizgalno. Prav tako je bila istočasno nabavljena ostala potrebna oprema in z velikim poudarkom na usposabljanju gasilcev je društvo dobilo usposobljene gasilce in dobro opremo.
Leta 1983 se je začela izgradnja gasilskega stolpa. Društvo je bilo takrat bogatejše tudi za električno sireno, ki jo je skupaj z varnostno ogrado, postavilo na vrh stolpa. V obdobju med letoma 1983 do 1993, je bil velik poudarek na razvoju in delu operative. Z aktivnim vključevanjem mladih v društvo, ki so prevzemali tudi naloge v operativi in upravnem odboru, se je društvo širilo. Po daljšem premoru je bila ponovno sestavljena pionirska desetina. Društvo je s pomočjo KS preuredilo gasilsko garažo in jo nekaj časa oddajalo v najem, prav tako sta GD in KS skupaj zgradili prizidek k obstoječi stavbi za bivšo šolo.
Leta 1993 je društvo praznovalo 80-letnico delovanja in v ta namen je bila organizirana slavnostna seja, velika gasilska parada s kulturnim programom in vrtna veselica. Podeljenih je bilo tudi veliko priznanj in zahval zaslužnim članom in sponzorjem.
Nova pridobitev v istem letu je bilo tudi manjše rabljeno gasilsko vozilo Trafic, ki je nadomestilo prejšnji 14 let stari kombi IMV. Zaradi tega nakupa je bilo potrebno preurediti gasilski dom – povečati gasilsko garažo.
Leta 1995 je društvo s pomočjo donatorjev sponzorjev in krajanov zamenjalo stari kombi z novim Mercedesom Sprinterjem. Istočasno je tudi gasilski dom dobil novo podobo z obnovo fasade in sliko Sv. Florjana, ki je bil delo Martina Blatnika. Istega leta so se člani društva prvič na Kapitlju udeležili Florjanove maše, ki je zdaj že tradicionalna. Naslednje leto je društvo dobilo tudi nov prapor.
Leta 1996 so se člani društva udeležili praznovanja 120-letnice gasilstva na Dolenjskem.
Leta 2000 je društvo kupilo avtomobilsko prikolico, ki je bila namenjena za namestitev opreme in orodja za gašenje gozdnih požarov. Naslednje leto pa je bilo v domu preurejeno ogrevanje, termoakumulacijske peči je zamenjalo centralno ogrevanje na kurilno olje. Cisterno za kurilno olje pa je društvo priskrbelo leta 2002.
V obdobju 1993-2003 se je veliko članov izobraževalo, vsako leto pa je bilo društvo bogatejše za kakšen del opreme ali večje število delovnih ter paradnih oblek. Sredstva za delovanje in nakup opreme je društvo dobivalo od članarin, redarskih služb, organizacijo vrtnih veselic (ki pa so leta 2000 zaradi majhne udeležbe in majhnega zaslužka zamrle), sponzorstev in donatorstev.
Leta 2003 je društvo na praznovanju 90-letnice v svoje roke prejelo tudi novo terensko vozilo z visokotlačno črpalko.
Ob praznovanju stoletnice je društvo leta 2013 prenovilo fasado in streho gasilskega doma. Kupilo se je novo vozilo Peugeot Boxer, katero skupaj s terenskim vozilom Mazda, danes predstavlja vozni park.