Sponzorji in donatorji

Za nakup novega gasilskega vozila v letu 2012, prenovi gasilskega doma in pomoči ob stoletnici društva v letu 2013, se zahvaljujemo:

Zlati sponzorji

monm urszr
KS_Precna bramac_logo_rgb
DU_Precna Triglav
festivalNM CGP
BTC GG
Krka Revoz
URSA Avto_Velkavrh
SMAK gazvoda
miklic 1a-md

Srebrni sponzorji

Matjaž Derganc
Tilia Energopis Klemont
Sikosek Eventus TISKARNA_NM
Market Maja Adria Mobil Potočar
Alkatron LMM Šiler

Bronasti sponzorji

Kalcer Sun Roller Komunala Konvikt
Trbanc Keragrad Mizarstvo Novinec Dual expres
Župnija Grubačevič Bobnar Boštjan DERGANC ANTON
DERGANC IVAN DOBERDRUG STANE DRUŽINA BOBNAR DRUŽINA CESAR
DRUŽINA DULAR DRUŽINA JAKELJ DRUŽINA LUŠTEK DRUŽINA ŠULC
GRADIŠAR CVETO HREN MATEJ KAPŠ ROMAN KLOBUČAR ANDREJ
KOČJAŽ MARIJA MAJSTOROVIČ MILOJICA MEŽNARŠIČ VINKO OPALK VINKO
PARKELJ ANTON STANISLAV PARKELJ IVAN REPOLUSK MILAN VIDIC VLADO

Ostali sponzorji

ALOJZ BOJANC S.P.
REKLAMNI CENTER JANEZ BOBIČ S.P.
Berus Polde, Kuzarjev Kal 14
Družina Vesel, Prečna 47
Parkelj Gregor, Prečna 25 c
Kristan Alojz, Češča vas 18
Bobnar Ludvik, Prečna 99
Bozovičar Robi, Prečna 25 a
Mesojedec Marko, Češča vas 6
Štamfelj Franc, Prečna 29 a
Meznarčič Marjana, Prečna 26 a
Bobnar Franc, Prečna 72
Bratkovič Jernej, Groblje 7
Bratkovič Jože
Derčar Vera, Prečna 3 a
Derganc Alojz, Češča vas 16 a
Derganc Jože, Češča vas 12
Doberdrug Silvo, Prečna 30
Drčar Anton, Prečna 4 a
Družina Dežan, Prečna 88
Družina Jazbec, Prečna 78
Družina Krapež, Prečna 60
Družina Lemovec, Prečna 98
Družina Osojnik, Prečna 64
Družina Plut, Prečna 102
Družina Slapničar, Cegelnica
Družina Vidic, Prečna 27
Frizerski salon Milka Rome Ljudmila s.p.
Grah Zdravko, Češča vas 26
Grm Silvo, Češča vas 16
Jarc Stane, Prečna 24
Jarc Vera, Prečna 36
Juvan Stane, Medičeva ulica 8
Kastelic Janez, Prečna 68
Klobučar Anton, Prečna 82
Kolenc Darko, Češča vas 14
Kolenc Franc, Češča vas 7
Kos Janez, Zalog 17
Kren Marko, Prečna 100
Kristan Janez, Češča vas 24
Kukman Alojz, Suhor 3
Kukman Robi, Suhor 3
Lukšič Medved Lilijana
Metelko Jože, Kuzarjev Kal 12
Metelko Stane, Kuzarjev Kal 8
Miklavc Ivan, Prečna 73
Murn Avgust
Papež Marija, Suhor 1
Papež Marjan, Suhor 1
Povše Cveto, Prečna 62
Šulc Jože, Prečna 22
Vurušič Kazimir, Češča vas 3 a
Živko Alojz, Podgora 60
Družina Barle, Prečna 96
Družina Grubar, Prečna 81
Družina Mežnaršič, Prečna 101
Družina Nahtigal, Prečna 77
Kočjaž Viktor, Prečna 43
Malnar Matjaž, Suhor 11
Mohar Stane, Prečna 40
Vidmar Rudi, Prečna 86
Cesar Anton, Prečna 49
Derčar Neža, Prečna 3 b
Družina Hočevar, Prečna 80
Družina Petrič, Prečna 23
Gros Jure, Prečna 71
Kapš Stane, Prečna 37
Novak Amalija, Prečna 65
Papež Andrej, Suhor 17
Plavec Jože, Prečna 2
Rozman Marko, Prečna 41
Starešinič Peter, Suhor 12
Škrbec Slavko, Češča vas 22
Uršič Martin, Prečna 87
Žibert Janez, Suhor 45
Družina Kumer, Prečna 55
Gorjanec Ivan, Češča vas 20
Kaferle Franc, Prečna 13 a
Miklič Ivan, Prečna 4
Schwenner Hinko, Češča vas 22
Turk Franc, Suhor 15
Bauer Darko, Suhor 16
Bozovičar Marija, Prečna 25 a
Bregar Alojz, Češča vas 36
Čampa Antonija, Prečna 38
Družina Cesar, Prečna 76
Družina Marolt, Prečna 58
Družina Salihovič, Prečna
Jakše Anton, Zalog 14
Juch Marjan, Prečna 72
Kastelic Matija, Prečna 83
Klančar Zdene, Zalog 10 a
Kolenc Milan, Češča vas 11
Košir Cveto, Prečna 40 a
Kukman Joži, Suhor 10
Lužar Jože, Kuzarjev Kal 5
Lužar Milena, Kuzarjev Kal 10 a
Makše Roman, Češča vas 29
Medic Ciril, Prečna 70
Mesojedec Stojan, Češča vas 30
Ogulin Janez, Češča vas 34
Rešetič Martina, Prečna 66
Rostan Angelca, Suhor 5
Schwenner Slavko, Češča vas 22
Šali Janez, Češča vas 5
Šenica Milena, Prečna 54
Šiler Stane, Češča vas 17
Špringer Igor, Zalog 8
Špringer Ivan, Cegelnica 40
Štamfelj Boštjan, Češča vas 27
Šulc Jože, Šegova ulica 4
Tasevski Mile, Prečna 133
Trpkovski Tomislav, Češča vas 33
Udovč Joži, Kuzarjev Kal 2
Uršič Ivanka, Prečna 28
Uršič Jože, Prečna 97
Vidmar Katarina, Prečna 2 a
Zadnik Franc, Češča vas 9
Zadnik Lidija, Češča vas
Zbašnik Albina, Groblje 8
Zupančič Ciril, Groblje 3
Družina Weinberger, Prečna 53
Krese Tomaž, Češča vas 25
Ban Zdene, Češča vas 37
Bercko Zvone, Češča vas 23 a
Družina Golobič, Češča vas 31
Družina Voglar
Ferlin Anton, Češča vas 8
Gorjup Tomislav, Češča vas 22 b
Hočevar Ljubo, Zalog 3
Jančar Dragica, Češča vas 25
Kocjan Marjan, Zalog 10
Konček Marija, Češča vas 13
Kozlevčar Irena, Prečna 67
Lipuš Ines, Češča vas 32
Meglič Franc, Groblje 1
Okrepčevalnica Nataša Kuzmić s.p., Češča vas 40
Parkelj Milan, Prečna 24 a
Pavlin Peter, Češča vas 28
Radovičevič Stane, Groblje 6
Svetlin Angelca, Češča vas 10
Šiler Slavka, Češča vas 1